Wat is de betekenis van Verrotting?

2023-09-23
Begrippenlijst Lenntech

Lenntech (2016)

Verrotting

Verrotting is biologische vertering van organisch materiaal; in combinatie met anaërobische condities.

2023-09-23
Funerair Lexicon

H.L.Kok (2002)

Verrotting

Benaming voor een huurgraf, meestal voor de duur van tien tot vijftien jaar. In de zeventiende en achttiende eeuw werd een huurgraf een 'verrottinge' genoemd.

Direct toegang tot alle 12 resultaten over Verrotting?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-23
Vloeken lexicon

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg (1997)

verrotting

Een vijftienjarige scholiere uit Voorhout kent de verwensing krijg allemaal verrotting achter je hartkleppen! Die verwensing drukt woede en minachting uit. zie verrotten.

2023-09-23
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Verrotting

of bederf ontstaat door rottingsbacteriën. Deze zetten eiwithoudende dode plantaardige of dierlijke stoffen om, waarbij zich de gassen ammoniak en zwavelwaterstof vormen. De verrotting is een belangrijk en noodzakelijk proces in de huishouding der natuur. Zij voert de dode organische bestanddelen terug in de kringloop van de stof. Voedingsmidd...

2023-09-23
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Verrotting

s., forrotting.

2023-09-23
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Verrotting

v., het verrotten; bederf, ontbinding : een gezond hart is het leven des vleses, maar nijd is verrotting der beenderen (Spr. 14 : 30).

2023-09-23
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

verrotting

v. (het verrotten).

2023-09-23
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

verrotting

v. het verrotten. Syn. bederf.

2023-09-23
Algemeen  Technisch woordenboek

H.J. van Eyk (1916)

Verrotting

De ontbinding van organische stoffen, heeft het beste plaats bij aanwezigheid van vocht, dampkringslucht en gematigde temperatuur. Hierbij vormt zich koolzuur, water en stikstof, waardoor een onaangename geur ontstaat. Ze vervult een hoogst belangrijke rol in de natuur.

2023-09-23
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Verrotting

de ontbinding van organische stoffen, meestal gepaard met een onaangenamen geur; hierbij is de aanwezigheid van vocht, van dampkringslucht en een middelmatige temperatuur een voorwaarde. Zie ook Ontbinding.

2023-09-23
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Verrotting

zie Bederf.

2023-09-23
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Verrotting

Verrotting is de langzame oxydatie van een brandend ligchaam, veroorzaakt en onderhouden door een gistingwekkende zelfstandigheid. Men beperkt het denkbeeld van verrotting meestal tot de geleidelijke oxydatie, welke bij aanwezigheid van vochtigheid, dampkringslucht en eene gemiddelde temperatuur ontstaat. De voortbrengselen der verrotting zijn kool...