Wat is de betekenis van Bederf — verrotting; bederven — verrotten?

2024-06-15
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Bederf — verrotting; bederven — verrotten

Zoowel bij het substantief als bij het werkwoord heeft men het oog op stoffen, die over¬gaan tot ontbinding. Bij bederf is het nog niet zoo ver gekomen als bij verrotting. Niet alle zaken kunnen tot verrotting overgaan, al bederven zij; sommige toch drogen in en vallen uiteen. In overdrachtelijken zin is alleen bederf in gebruik om aan te duid...