Wat is de betekenis van VERKWIKKEN?

1973
2021-07-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

verkwikken

(verkwikte, heeft en is verkwikt), 1. laven, weer fit maken, verfrissen; 2. opwekken.

Lees verder
1952
2021-07-27
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Verkwikken

v., forkwikke, -kwikje, -fris(k)je, opkwik(ker)je; -d, forkwiklik.

1950
2021-07-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Verkwikken

(verkwikte, heeft en is verkwikt), [eig. weer levendig maken, doen opleven] 1. laven, weer fit maken, verfrissen: een dorstige verkwikken; ion., zich met een glas water, wijn verkwikken ; slaap verkwikt de vermoeide : uwe vertroostingen hebben mijn ziel verkwikt (Ps. 94 : 19); — (onoverg.) geheel verkwikt door enige uren slaa...

Lees verder
1921
2021-07-27
Levende taal

T. Pluim - 1921

Verkwikken

van kwik = levendig; dus: levendig maken.

1898
2021-07-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

VERKWIKKEN

VERKWIKKEN - (verkwikte, heeft verkwikt), (eig. levend maken, doen opleven); laven, verfrisschen, opfrisschen : een dorstige verkwikken; iem., zich met een glas water, wijn verkwikken; slaap verkwikt den vermoeide; — (fig.) troosten, opwekken. VERKWIKKING, v. (-en), het verkwikken, lafenis; (fig.) troost, opwekking: verkwikking des geestes

Lees verder
1898
2021-07-27
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Verkwikken

zie Laven.