Wat is de betekenis van VERKRIJGEN?

2024-06-25
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

verkrijgen

verkrijgen - Werkwoord 1. (ov) in bezit krijgen, verwerven. Hij verkreeg na enige jaren een Belgisch paspoort. Woordherkomst Afgeleid van krijgen met het voorvoegsel ver-.

2024-06-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

verkrijgen

verkrijgen - onregelmatig werkwoord uitspraak: ver-krij-gen 1. in het bezit ervan komen ♢ hij verkreeg eindelijk zijn verblijfsvergunning Onregelmatig werkwoord: ver-krij-gen ik verkrijg ...

2024-06-25
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

verkrijgen

verkrijgen - Aanschaf van goederen of diensten door middel van aankoop, lease, huur of handel.

2024-06-25
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Verkrijgen

v., (for)krije, bihelje, bisette, bigean; werkende —, biskreppe, -skrippe, -wrotte.

2024-06-25
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-06-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Verkrijgen

(verkreeg, heeft verkregen), 1. ontvangen, bekomen : Eva zeide : ik heb een man van den Here verkregen (Gen. 4:1); — (in t bijz.) voor geld bekomen, kopen: die boeken zijn daar te verkrijgen; 2. (met inspanning) verwerven : hij slaagde er in een betere positie te verkrijgen ; een gunst verkrijgen; 3. hij kon het nie...

2024-06-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

verkrijgen

verkreeg, h. verkregen (bekomen; [met inspanning] verwerven): hij kon het niet van zich verkrijgen te groeten.

Wil je toegang tot alle 13 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-25
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

verkrijgen

(verkreeg, heeft verkregen) 1. in het bezit ervan komen: eer en aanzien -. Syn. bekomen. 2. met moeite verwerven.