Wat is de betekenis van verharden?

2024-05-28
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-28
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

verharden

verharden - Werkwoord 1. (intr) harder worden 2. (ov) harder maken Het is een terugkerend probleem: minderjarigen die ondanks allerlei ingrijpen telkens opnieuw in gewelddadige criminaliteit belanden. Zo balanceren politie en justitie op een dun koord: stevig ingrijpen lijkt sommige jongens slechts te ve...

2024-05-28
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

verharden

verharden - regelmatig werkwoord uitspraak: ver-har-den 1. harder maken ♢ de gemeente heeft die zandweg verhard 2. vijandiger worden ♢ de verstandhouding tussen die twee groepen is verhard...

2024-05-28
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

verharden

Verharden is een techniek om textiel een vastere vorm te geven bijv. d.m.v. stijfsel of kunststofharders.

2024-05-28
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Verharden

v., forhurdzje; (in kwaad), bihurdzje; in het kwaad verhard zijn, yn it kwea bisoarre wêze, yl op ’e hûd hawwe; in iets kwaads verhard zijn, earne yn bikweade wêze; verharde weg, púndyk, -wei.

2024-05-28
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-05-28
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Verharden

(verhardde, heeft en is verhard), 1. hard maken : staal is verhard i jzer ; iets in 't vaar verharden; een weg met puin verharden; — 2. hard worden : cement, beton verhardt zelfs onder water; 3. (fig.) ongevoelig maken : zich tegen de koude, hitte verharden ; — ontoegankelijk maken voor bep. gevo...

2024-05-28
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

verharden

(vər'hardən) (verhardde, verhard) I. (heeft) hard maken : een weg -. II. (is) Metn. hard worden : stopverf verhardt in de lucht. III. Metf. 1. (heeft) [van I] ongevoelig maken : zich tegen de koude -. 2. (is) [van II] ongevoelig worden : hij is, door het werkelijk leven, daartegen verhard.

Wil je toegang tot alle 11 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-28
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Verharden

(verhardde, heeft en is verhard), 1. hard maken: een weg met puin verharden; 2. hard worden: cement, beton verhardt; 3. ongevoelig worden: zich in het kwade verharden.