Wat is de betekenis van verdediger?

2024-06-15
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-15
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

verdediger

verdediger - Zelfstandignaamwoord 1. iemand die verdedigt Een advocaat is de verdediger van de beschuldigde. 2. (sport) iemand die aan de achterzijde van het speelveld tracht te voorkomen dat er gescoord wordt Woordherkomst afgeleid van de werkwoordstam van verdedigen met het acht...

2024-06-15
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

verdediger

verdediger - zelfstandig naamwoord uitspraak: ver-de-di-ger 1. iemand die je bij de rechtbank verdedigt ♢ de verdediger heeft hem vrij gepleit Zelfstandig naamwoord: ver-de-di-ger de verdediger ...

2024-06-15
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

verdediger

voorspraak; advokaat; verweerder.

2024-06-15
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Verdediger

s., fordigener.

2024-06-15
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-06-15
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Verdediger

m. VERDEDIGSTER, v. (-s), iem. die verdedigt; — (recht.) voorspraak, advocaat in strafzaken. VERDEDIGING, v. 1.het verdedigen; verwering: in staat van verdediging brengen; 2. (recht.) het verdedigen van, pleiten voor een persoon die terecht staat; — (meton.) verdedigende persoon, advocaat: van de zijde der verdediging werd v...

2024-06-15
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

verdediger

m. verdedigers (iem., die verdedigt): de dappere verdedigers.

Wil je toegang tot alle 12 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-15
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Verdediger

(recht), ➝ Advocaat.