Wat is de betekenis van veelhoek?

2019
2022-01-20
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

veelhoek

veelhoek - Zelfstandignaamwoord 1. (wiskunde) een gesloten stelsel lijnsegmenten die samen een plat vlak omsluiten Woordherkomst samenstelling van veel en hoek Verwante begrippen punt, lijn, driehoek, vierkant, vijfhoek, zeshoek, geometrie, meetkunde, polygoon

Lees verder
2018
2022-01-20
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

veelhoek

veelhoek - zelfstandig naamwoord uitspraak: veel-hoek 1. figuur in een plat vlak, bestaande uit aaneengesloten rechte lijnen ♢ een veelhoek kan veel verschillende vormen en afmetingen hebben Zelfstandig naamwoord: veel-hoek ...

Lees verder
2002
2022-01-20
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

veelhoek

Een veelhoek is een 2-dim meetkundige figuur met drie of meer hoeken; bij een regelmatige veelhoek zijn alle hoeken en zijden even groot en passen zowel in als om een cirkel; bijv. regelmatige driehoek, zeshoek, vierhoek, achthoek en vijfhoek.

1973
2022-01-20
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

veelhoek

m. (-en), (ook: polygoon), elke door drie of meer rechte lijnen ingesloten figuur. ⓔ Veelhoeken onderscheidt men naar het aantal zijden in driehoek, vierhoek enz. Een n-hoek heeft n zijden, n hoekpunten en ½n(n-3) diagonalen. De som van de hoeken van een n-hoek is (n-2) x 180°. Een regelmatige veelhoek is een veelhoek waarvan alle zijden...

Lees verder
1954
2022-01-20
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Veelhoek

1. (algemeen) Een v. is een figuur met meer dan 3 hoeken, b.v. vierhoek, vijfhoek,... enz. Door vanuit één hoekpunt lijnen te trekken (of te denken) naar alle andere hoekpunten, wordt de v. verdeeld in 2, 3,... enz. driehoeken, waarop de regels voor de driehoeksmeting kunnen worden toegepast. In het eenvoudigste geval liggen alle hoek...

Lees verder
1950
2022-01-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Veelhoek

m. (-en), (meetk.) polygoon, deel van het platte vlak, door meer dan drie rechte lijnen ingesloten; een regelmatige veelhoek, waarvan alle hoeken en zijden even groot zijn; — voorwerp van die vorm.

1949
2022-01-20
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Veelhoek

n-hoek, figuur bestaande uit n hoekpunten en hun verbindingslijnen, de zijden', heeft ½ n (n-3) diagonalen; som der hoeken is (n-2) X 180°.

1937
2022-01-20
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

veelhoek

m. veelhoeken (meetk. figuur met meer dan drie hoeken b.v. een zeskant).

1933
2022-01-20
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Veelhoek

→ Polygoon.

1933
2022-01-20
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Veelhoek

of polygoon (meetk.), een gesloten gebroken lijn, die ontstaat door van een aantal punten A1, A2, . . ., An (hoekpunten), A1 met A2, A2 met A3, enz. en tenslotte An met A1 door lijnstukken (zijden) te verbinden. Een diagonaal is een lijnstuk, dat twee hoekpunten verbindt, maar geen zijde is. Men heeft een vlakken v., als alle hoekpunten in é...

Lees verder
1916
2022-01-20
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Veelhoek

Veelhoek - polygoon, elke door drie of meer rechte lijnen ingesloten figuur; naar het aantal zijden onderscheidt men driehoek, vierhoek, enz. Van bijzonder gewicht zijn de regelmatige veelhoeken.

1898
2022-01-20
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

VEELHOEK

VEELHOEK - m. (-en), (meetk.) polygoon, een deel van een plat vlak, door meer dan drie rechte lijnen ingesloten; regelmatige veelhoek, waarvan alle hoeken en zijden even groot zijn.

1870
2022-01-20
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Veelhoek

Veelhoek is de naam van eene figuur, die meer dan vier hoeken heeft. Bij een vierhoek liggen alle zijden in hetzelfde vlak, en bij een regtlijnigen veelhoek zijn alle zijden regt. Lijnen, die twee niet aan dezelfde zijde gelegene hoekpunten met elkander verbinden, noemt men diagonalen, — bijv. in den veelhoek abcdef zijn ac, ad en ae de diagonalen...

Lees verder