Wat is de betekenis van Vaargeul?

2019
2022-09-29
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

vaargeul

vaargeul - Zelfstandignaamwoord 1. een relatief smalle strook in een groter water die geschikt is om te bevaren De botsing was ontstaan doordat het kleine schip de vaargeul niet had opgemerkt. 2. een strook bevaarbaar water tussen twee zandbanken Bij eb werd de...

Lees verder
2018
2022-09-29
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Vaargeul

Geul (smal en diep water) die geschikt is als vaarweg. Toelichting Bij een rivier is de vaargeul de geul die als vaarweg wordt gebruikt. In het deltagebied kunnen meerdere geulen als vaargeul worden aangemerkt. Zie ook: Vaarwegkarakter

Lees verder
1990
2022-09-29
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

vaargeul

vaargeul - Componenten van waterlichamen die gekenmerkt worden doordat ze betrekkelijk lang en smal zijn en axiaal gelegen zijn ten opzichte van de waterweg. Wordt gebruikt voor het diepste deel van stroombeddingen, waar de hoofdstroom loopt, of voor zeelengtes tussen twee stukken land die twee zeeën met elkaar verbinden.

1973
2022-09-29
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Vaargeul

v./m. (-en), 1. vaarwater tussen twee zandbanken of ondiepten door; 2. de lijn die de diepste punten van een rivier verbindt.

Lees verder
1952
2022-09-29
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Vaargeul

s., soal (it), far (it).

1950
2022-09-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Vaargeul

v. (-en), 1. geul van voldoende diepte als vaarwater tussen twee zandbanken of ondiepten door; — het diepere gedeelte in rivieren, vaarwater; 2. veilige doorvaart in een mijnenveld.

Lees verder
1937
2022-09-29
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

vaargeul

v. vaargeulen (het diepere gedeelte van rivier of kanaal; vaarwater tussen twee zeebanken; doorvaart in een mijnenveld).

1937
2022-09-29
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Vaargeul

Waterweg van bruikbare diepte tusschen ondiepten door. De vaargeul wordt door een betonning aangeduid.

1930
2022-09-29
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

vaargeul

v. (-en) 1. geul, dieper gedeelte in een rivier, waardoor men vaart: een tussen twee zandbanken. 2. vrije doorvaart in een mijnenveld voor neutrale schepen tijdens een oorlog.

Lees verder
1916
2022-09-29
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Vaargeul

Vaargeul - zie RIVIER.

1898
2022-09-29
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

VAARGEUL

VAARGEUL - v. (-en), het diepere gedeelte in de rivieren, het vaarwater.