Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Gepubliceerd op 31-12-2016

Vaargeul

betekenis & definitie

Geul (smal en diep water) die geschikt is als vaarweg. Toelichting Bij een rivier is de vaargeul de geul die als vaarweg wordt gebruikt.

In het deltagebied kunnen meerdere geulen als vaargeul worden aangemerkt. Zie ook: Vaarwegkarakter