2019-10-18

User generated content

User generated content, vrij vertaald gebruikers gecreëerde content, is het materiaal dat door gebruikers van een bepaalde medium zelf worden aangeleverd. Het materiaal dat door de gebruikers zelf wordt aangeleverd, kan door andere gebruikers worden ingezien. User generated content is een term die in zeer brede zin kan worden gebruikt. Hoewel men over het algemeen sinds de komst van het internet verwijst naar materiaal dat men zelf op websites plaatst, verwees user generated content eerder al n...

2019-10-18

User generated content

Door een gebruiker gegenereerde inhoud: informatie die door gebruikers van een medium is geproduceerd.

2019-10-18

user generated content

Content die door de bezoekers en gebruikers gemaakt is en niet door de organisatie zelf.

2019-10-18

user generated content

Door de gebruiker van een medium geproduceerde content ofwel inhoud.

2019-10-18

User generated content

User generated content is het Engelse begrip voor informatie die door gebruikers op een bepaald medium wordt aangeleverd. Het bekendste voorbeeld hiervan is Wikipedia, een online encyclopedie, geschreven door gebruikers zelf. Voorheen bestond user generated content vooral uit ingezonden brieven in een krant of de ingezonden video’s. Met de komst van het internet gaat het allemaal veel sneller. User generated content is overal te vinden, op social media (Twitter, Youtube), weblogs, etc. User ge...