Wat is de betekenis van Uitzonderingstoestand?

1973
2022-07-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Uitzonderingstoestand

m. (-en), 1. (recht) de staatsrechtelijk als zodanig gekwalificeerde toestand, waarbij bijzondere rechtsregels in werking treden; 2. synoniem voor schemertoestand. RECHT. In Nederland kent men als zodanig de toestand van verhoogde waakzaamheid, de burgerlijke uitzonderingstoestand, de toestand van oorlogsgevaar, de staat van oorlog en de staat v...

Lees verder
1950
2022-07-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Uitzonderingstoestand

m. (-en), toestand dat zich zeer bijzondere, ongewone omstandigheden voordoen; inz. politieke toestand waarvoor zeer bijzondere maatregelen gelden: de uitzonderingstoestand afkondigen.