Wat is de betekenis van uitzonderingstoestand?

1973
2021-12-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

uitzonderingstoestand

m. (-en), 1. (recht) de staatsrechtelijk als zodanig gekwalificeerde toestand, waarbij bijzondere rechtsregels in werking treden (e); 2. synoniem voor schemertoestand. RECHT. In Nederland kent men als zodanig de toestand van verhoogde waakzaamheid, de ➝burgerlijke uitzonderingstoestand, de toestand van ➝oorlogsgevaar, de ➝staat van oorlog en de ➝...

Lees verder
1950
2021-12-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Uitzonderingstoestand

m. (-en), toestand dat zich zeer bijzondere, ongewone omstandigheden voordoen; inz. politieke toestand waarvoor zeer bijzondere maatregelen gelden: de uitzonderingstoestand afkondigen.