Wat is de betekenis van Uitzonderingstoestand?

1973
2023-02-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Uitzonderingstoestand

m. (-en), 1. (recht) de staatsrechtelijk als zodanig gekwalificeerde toestand, waarbij bijzondere rechtsregels in werking treden; 2. synoniem voor schemertoestand. RECHT. In Nederland kent men als zodanig de toestand van verhoogde waakzaamheid, de burgerlijke uitzonderingstoestand, de toestand van oorlogsgevaar, de staat van oorlog en de staat v...

Lees verder
1950
2023-02-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Uitzonderingstoestand

m. (-en), toestand dat zich zeer bijzondere, ongewone omstandigheden voordoen; inz. politieke toestand waarvoor zeer bijzondere maatregelen gelden: de uitzonderingstoestand afkondigen.

1947
2023-02-06
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Uitzonderingstoestand

noemt men een bijzondere, van de normale afwijkende rechtstoestand, welke in het leven kan worden geroepen wanneer het land plotseling van binnen of van buiten met grote gevaren wordt bedreigd. Sommige bevoegdheden gaan over van de gewone autoriteiten op andere, bijv. van burgerlijke op militaire. Het Nederlandse recht kende vóór de G...

Lees verder