Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Uitvoering

betekenis & definitie

v. (-en),

1. voltrekking, tenuitvoerlegging : de uitvoering van een besluit;
2. het spelen, vertonen (inz. met betr. tot de kwaliteit): de uitvoering van het toneelstuk was schitterend;
3. keer of gelegenheid dat iets uitgevoerd wordt, t.w. een concert, toneelstuk enz. : naar een uitvoering gaan;
4. wijze van bewerking: de uitvoering laat niets te wensen over.