Wat is de betekenis van Tuchthuisstraf?

1950
2021-03-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Tuchthuisstraf

v. (-fen), opsluiting in een tuchthuis.

1937
2021-03-08
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Tuchthuisstraf

Wij kennen in ons strafrecht alleen overtredingen en misdrijven. Deze worden gestraft met geldboete (al dan niet met hechtenis), of gevangenisstraf. Tuchthuisstraf kent onze wetgeving niet.In buitenlandsche strafwetten wordt onderscheid gemaakt tusschen overtredingen, wanbedrijven en misdaden. Daarvoor heeft men dan ook drieërlei graden van vr...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten