Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Tuchthuisstraf

betekenis & definitie

Wij kennen in ons strafrecht alleen overtredingen en misdrijven. Deze worden gestraft met geldboete (al dan niet met hechtenis), of gevangenisstraf.

Tuchthuisstraf kent onze wetgeving niet.In buitenlandsche strafwetten wordt onderscheid gemaakt tusschen overtredingen, wanbedrijven en misdaden. Daarvoor heeft men dan ook drieërlei graden van vrijheidsstraf. Tuchthuisstraf bestaat in gedwongen arbeid in of buiten de gevangenis (in Engeland: hard labour, in Z. -Afrika: harde pad). In Indië heeten die gestraften kettinggangers.

In onze gevangenissen wordt ook wel gewerkt. Straffen, die langer dan 5 jaar duren, worden in de strafgevangenis te Leeuwarden ondergaan (voor vrouwen te Gorinchem). Daar wordt aan de gevangenen de keus gelaten tusschen eenzame opsluiting en gezamenlijken arbeid buiten de cel.