Wat is de betekenis van Trias politica?

2024-04-18
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

trias politica

trias politica - Zelfstandignaamwoord 1. (regering) de drie staatsmachten, te weten wetgevende macht, uitvoerende macht en rechterlijke macht, een verdeling die teruggaat op het werk van de Franse verlichtingsfilosoof w:Charles de Montesquieu|Charles de Montesquieu

2024-04-18
Memo Educatie

Uitgeverij Malmberg (2004)

Trias politica

Een door Montesquieu bedachte verdeling van de bestuurlijke macht in drie afzonderlijke machten. Het parlement had de macht om wetten te maken, de regering de macht om wetten uit te voeren en de rechters de macht om straffen te geven.

2024-04-18
Hoofdlijnen Nederlands Recht

Prof. mr. C.J Loonstra (1992)

trias politica

Leer van de machtenscheiding, uiteengezet door Montesquieu. Hij maakte een onderscheid tussen de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht.

2024-04-18
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Trias politica

de drie staatsmachten: de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht

2024-04-18
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Trias Politica

zie Driemachtenleer.

2024-04-18
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

trias politica

(Lat.) de drie staatsmachten; wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht.

2024-04-18
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

trias politica

(Lat.), de theorie over de scheiding tussen de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht: opgesteld door Fransen denker Montesquieu.

2024-04-18
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Trias politica

Beginsel van de scheiding der machten in den staat, algemeen teruggevoerd tot het werk van Montesquieu: De l'esprit des lois (1748). Montesquieu onderscheidt de wetgevende macht, die de wetten maakt, de uitvoerende, die ze toepast en handhaaft, en de rechtelijke, die misdrijven of geschillen tusschen de burgers berecht. In het systeem der t. p...

Wil je toegang tot alle 10 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-18
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Trias politica

Trias politica - Gedurende de 18de en 19de eeuw heeft het Engelsche staatsrecht veelal als voorbeeld gediend voor alle vooruitstrevende elementen in de andere landen van Europa. Montesquieu meende, dat de voortreffelijkheid van dat staatsrecht vooral berustte op de verdeeling van de staatsmacht over drie van elkaar onafhankelijke organen: wetgevend...