2020-01-22

Topiclijst

Een lijst met gespreksonderwerpen.

2020-01-22

Topiclijst

Een lijst met onderwerpen (topics) die in een open interview aan bod (moeten) komen en waarin soms ook een voorkeur voor een vraagvolgorde wordt aangegeven.

2017-04-20

Open interview

Interview waarbij de antwoordmogelijkheden niet vastliggen. Wel wordt soms een topiclijst gebruikt. Ook vrijeattitude-interview genoemd.

2017-04-20

Vrijeattitude-interview

Zie Open interview: Interview waarbij de antwoordmogelijkheden niet vastliggen. Wel wordt soms een topiclijst gebruikt. Ook vrijeattitude-interview genoemd.