Topiclijst betekenis & definitie

Een lijst met onderwerpen (topics) die in een open interview aan bod (moeten) komen en waarin soms ook een voorkeur voor een vraagvolgorde wordt aangegeven.

Gepubliceerd op 20-04-2017