Wat is de betekenis van toelichten?

2024-04-12
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

toelichten

toelichten - Werkwoord 1. (ditr) verduidelijken, uitleggen Je moet je argumenten toch wat beter toelichten, anders worden ze verworpen. Ze kregen het keurig toegelicht. Woordherkomst samenstelling van toe en lichten

2024-04-12
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

toelichten

toelichten - regelmatig werkwoord uitspraak: toe-lich-ten 1. zeggen wat het betekent ♢ je moet dit voorstel even toelichten Regelmatig werkwoord: toe-lich-ten ik licht toe (... ik toelicht) ...

2024-04-12
Communicatie

Mr. John Knecht en B.G.J. Stoelinga

Toelichten

Toelichten is het ophelderen, verduidelijken, verklaren van iets.

2024-04-12
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Toelichten

v., taljochtsje, opklearje.

2024-04-12
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-04-12
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Toelichten

(lichtte toe, heeft toegelicht), 1. (onoverg. in litt. t.) zich als licht aan iem. vertonen, voordoen: iets antipathieks scheen haar uit die gazellenblik toe te lichten; 2. verlichten, belichten, thans alleen fig.: ik voel grote lust hem eens van de andere kant toe te lichten; 3. begrijpelijk, duidelijk maken, ophelderen, verklaren: zijn ged...

2024-04-12
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

toelichten

lichtte toe, h. toegelicht (ophelderen, nader verklaren): met voorbeelden toelichten.

2024-04-12
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

toelichten

('toe) (lichtte toe, heeft toegelicht) duidelijk maken, ophelderen, verklaren: een handeling, zijn gedrag -; een voorstel nader -. Syn. ➝ beduiden.

Wil je toegang tot alle 10 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-12
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Toelichten

(lichtte toe, heeft toegelicht), begrijpelijk, duidelijk maken: zijn gedrag, handelwijze toelichten.