2020-01-27

Toebereiden

Toebereiden - (bereidde toe, heeft toebereid), gereedmaken, geschikt maken om gedaan, gebruikt, genuttigd te worden: eten, laken toebereiden. TOEBEREIDING, v. (-en).

2020-01-27

Toebereiden

zie Aanrechten.

2019-01-26

Vleesch (toebereiden)

Vleesch (toebereiden) - De allereenvoudigste toebereiding van vleesch is het mechanisch verkleinen, (malen of hakken). Dit vleesch kan dan rauw genuttigd worden. Een dergelijke bewerking geschiedt bijv. bij biefstuk „a la Tartare". Bij het malen van de biefstuk worden de bindweefselhulsels gebroken, zoodat inderdaad dit rauwe vleesch beter verteerbaar wordt. Natuurlijk zijn aan het gebruik van rauw vleesch ook gevaren verbonden. Bij voorkeur gebruikt men dikke spieren (biefstuk), omdat men hie...

2019-04-30

Aanrechten—opdisschen—toebereiden

Een maaltijd gereed maken. Aanrechten is eigenlijk het in orde brengen der schotels alvorens zij op de tafel geplaatst worden; opdisschen is het plaatsen der schotels of spijzen op den disch, terwijl toebereiden meer op de voorbereidselen ziet, welke daaraan vooraf moeten gaan. Er werden maaltijden aangerecht, waarbij niet schraal werd opgedischt.

2019-07-10

assaisonneeren

assaisonneeren - bw. gel, toebereiden, kruiden, sausen (spijzen)

2019-07-17

prepareeren

prepareeren - voorbereiden, toebereiden, klaar maken.

2019-10-02

accommode ren

in orde brengen, schikken, toebereiden; zich ~, een vergelijk treffen met zijn schuldeisers; een overeenkomst of minnelijke schikking treffen.

2019-10-02

assaisonne ren

toebereiden, krulden, sausen, peperen enz.

2019-09-26

aanmengen

mengde -, h. -gemengd (door vermenging met iets anders toebereiden): verf met olie -.

2018-12-02

Truffeeren

Truffeeren - (truffeerde, heeft getruffeerd), met truffels toebereiden.

2019-10-02

apprete ren

toebereiden, gereedmaken, inz. waren toerichten, glanzen, pappen enz.

2019-07-10

appreteeren

appreteeren - bw. gel., toebereiden, gereed maken; glanzen (lakens)

2018-09-27

Muskeeren

Muskeeren (muskeerde, heeft gemuskeerd), met muskus welriekend maken, met muskus toebereiden.

2018-11-29

Saffranen

Saffranen - (saffraande, heeft gesaffraand), met saffraan toebereiden; met saffraan verven of kleuren.

2019-07-10

punch

punch - v. gmv. zekere drank (meest rum, suiker, citroen en water);punch maken (toebereiden)

2018-12-02

Toerechten

Toerechten - (rechtte toe, heeft toegerecht), toebereiden, gereedmaken: het middagmaal toerechten; een haas, een eendvogel toerechten. '

2019-09-26

aanmaken

maakte-, h. -gemaakt (1 vasthechten; 2 in voorraad vervaardigen; 3 toebereiden of gereed maken; 4 doen branden; 5 voortmaken): 1 we zullen er een nieuw slot laten -; 2 nieuwe geweren -; 3 salade -, verf -; 4 een kachel -; 5 wil je wat —, gmz.

2018-11-29

Sausen

Sausen - (sauste, heeft gesaust), smakelijk toebereiden (met specerijen enz.); (fig.) veraangenamen : het leven, zijn gesprek sausen; — stortregenen; het zal gaan sausen; — berispen: iem. duchtig sausen; — goud sausen, in een verdund zuur koken en kleuren; — tabak sausen, het met een of ander vocht een beteren geur of smaak aanbrengen. SAUSING, v. (-en), het sausen.

2017-11-14

aanmengen

Aanmengen - (mengde aan, heeft aangemengd), toebereiden door vermenging met iets anders (water enz.). AANMENGING, v. (-en).

2018-11-01

Onderkok

m. (-s), tweede kok, die onder den eersten kok staat en dezen behulpzaam is in het toebereiden der spijzen.