Wat is de betekenis van tobben?

2019
2021-01-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

tobben

tobben - Werkwoord 1. (inerg) zich ergens zorgen over maken Hij tobde vaak over zijn zoons verslaving. 2. (inerg) ~ met: lijden aan een ongemak Hij heeft lang getobd met zijn been na dat ongeluk, maar gelukkig gaat het nu wat beter. ...

Lees verder
2018
2021-01-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

tobben

tobben - regelmatig werkwoord uitspraak: tob-ben 1. er zorgelijk en ingespannen over denken ♢ Tatjana is aan het tobben over haar studiekeuze 2. ergens problemen mee hebben ♢ meneer Van Tefelen...

Lees verder
1973
2021-01-27
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

tobben

(tobde, heeft getobd), 1. een tijd in zorgen en moeilijkheden of tegenspoed doorbrengen; 2.zwaar werken, zwoegen: zij moeten erg — om er te komen; 3. sukkelen: hij tobt op school erg met wiskunde; 4. piekeren.

Lees verder
1950
2021-01-27
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Tobben

(tobde, heeft getobd), 1. (onoverg.) zich onrustig bewegen, liggen woelen en derg.: de zieke heeft de hele nacht liggen tobben; — (gew. in Z.-Ned.) razen, tieren, te keer gaan: ze bleven de hele nacht in de herberg zitten tobben; 2. (onoverg.) met moeilijkheden of tegenspoed te kampen hebben: na drie weken van angst en tobb...

Lees verder
1898
2021-01-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Tobben

Tobben - (tobde, heeft getobd), zwaar werken, zwoegen, zich afsloven : die arme menschen moeten hard tobben; — (fig.) sukkelen, niet vooruitkomen: het is tobben met den zieke; — zich bekommeren, zorg hebben : hij tobt er over, niet op tijd te kunnen klaarkomen, — over den godsdienst tobben, er veel over denken en zich daardoor a...

Lees verder