Wat is de betekenis van Tafelberg?

2024-04-18
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

tafelberg

tafelberg - Wordt gebruikt voor door erosie ontstane verheffingen van de aardkorst. Ze worden 'gehouwen' uit vlak liggend sediment of rotsen met weerbarstige toplagen en worden omschreven als opvallende, geïsoleerde heuvels met een vlakke top en betrekkelijk steile wanden; geringer van omvang dan mesas.

2024-04-18
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Tafelberg

een 1082 m hoge berg bij Kaapstad aan de Tafelbaai, een berg waarvan de top geheel vlak is.

2024-04-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Tafelberg

m. (-en), berg waarvan de top plat is: de Tafelberg bij Kaapstad.

2024-04-18
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Tafelberg

1082 m hoge plateau-berg ten Z. van Kaapstad.

2024-04-18
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Tafelberg

is een 1082 m hoge berg van treffende vorm, ten Z. van Kaapstad; bestaat in het benedenste gedeelte uit compacte granietmassa’s, hogerop uit horizontale lagen van donker gesteente (de paleozoïsche tafelbergzandsteen), die bijna loodrecht omhoog rijzen. De top bestaat uit een 2 km brede vlakte. De onderste hellingen dragen bosaanplantinge...

2024-04-18
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Tafelberg

berg met piateauvormigen top a/d Tafelbaai bij Kaapst.; 1080 m. h.

2024-04-18
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

tafelberg

m. (-en) 1. Algm. berg waarvan de top een tafel vormt, plat is. 2. Tafelberg Inz. berg in Afrika 1080 m hoog.

2024-04-18
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Tafelberg

Tafelberg - 1082 M. hooge, plateauvormige berg met zeer steile wanden, bestaande uit een bank van zeer harden zandsteen, rustende op graniet en gneiss en steil opgerichte leien (oude Kaapformatie). Aan den voet ligt Kaapstad. Dikwijls is het 2 K.M. breede plateau met een wolkendek bedekt: het z.g. tafellaken.

Wil je toegang tot alle 11 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-18
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Tafelberg

m. (-en), berg waarvan de top plat is. Tafelberg, plateauvormige berg in Zuid-Afrika ten zuiden van Kaapstad, 1082 m hoog, steil oprijzend tot een horizontale frontlijn van 3 km. De berg is het noordeinde van een heuvelreeks, die in het zuiden eindigt in Kaap de Goede Hoop. De Tafelberg bestaat uit zacht hellende zandsteen, rustende op graniet en l...