Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 06-08-2022

Tafelberg

betekenis & definitie

is een 1082 m hoge berg van treffende vorm, ten Z. van Kaapstad; bestaat in het benedenste gedeelte uit compacte granietmassa’s, hogerop uit horizontale lagen van donker gesteente (de paleozoïsche tafelbergzandsteen), die bijna loodrecht omhoog rijzen. De top bestaat uit een 2 km brede vlakte.

De onderste hellingen dragen bosaanplantingen; de hogere vertonen de bekende Kaapse vegetatie van kruiden en struikgewassen (macchia).