Wat is de betekenis van superego?

2024-02-25
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Superego

[modern Lat., vertaling van Du. Ueber-ich (term van S. Freud), lett.: boven-ik] (psych.) een aspect van de persoonlijkheid dat ongeveer overeenkomt met de term ‘geweten’ uit het gewone spraakgebruik, maar waarvan de functie, in tegenstelling daarmee, grotendeels onbewust verloopt; het superego wordt ook wel omschrev...

2024-02-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

superego

[Lat., boven-ik, Du. Über-Ich], o., (psychoanalyse) deel van de persoonlijkheid dat de gewetensfunctie vervult. (e) Het superego is, in de psychoanalyse van Freud, dat deel van de persoonlijkheid, dat de eigen normen omvat en het individu ertoe brengt om in overeenstemming met deze normen te handelen. Het superego bestaat uit een ideaal-ik, wa...