2019-11-16

stratum

stratum - Zelfstandignaamwoord 1. laag 2. (geologie) een onderverdeling van een formatie, is door afzetting gevormd. Woordherkomst Van het Latijnse strātum (“een sprei voor een bed, een bed”), van strātus, van sternō (“spreiden”). Verwante begrippen stratigrafie, stratovulkaan, stratopauze, stratosfeer, stratocumulus

2019-11-16

Stratum

Laag; subgroep van een populatie met een of meer gelijke kenmerken (onderzoeksjargon).

2019-11-16

Stratum

Stratum - voormalige gem. in N.-Brab., sinds 1919 bij Eindhoven. De gem. had 807 H.A. en 6600 inw., die grootendeels werken in de fabrieken van Eindhoven, waarvan het dorp S. reeds lang een Zuidelijke buitenwijk vormde.

2019-11-16

Stratum

Stadsdeel van ➝ Eindhoven, vóór 1920 een aparte gemeente.