Wat is de betekenis van strateeg?

2019
2022-12-04
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

strateeg

strateeg - Zelfstandignaamwoord 1. een persoon die strategieën uitwerkt Hij is een groot strateeg. Verwante begrippen strategie

Lees verder
1994
2022-12-04
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Strateeg

[Lat. strategus, Gr. stratègos] krijgskundige, veldheer; kenner van strategie (ook overdrachtelijk).

1993
2022-12-04
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Strateeg

veldheer; krijgskundige

1973
2022-12-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

strateeg

[→Gr. strategos, aanvoerder], m. (-tegen), 1. (hist.) in het oude Griekenland bevelhebber van vloot en leger (e); 2. beoefenaar van de strategie; veldheer. (e) In Athene bestond een college van tien strategen dat was ingesteld door Kleisthenes. In beginsel werd één strateeg per →fyle gekozen. Doordat de burgerlijke magistr...

Lees verder
1955
2022-12-04
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Strateeg

veldheer; krijgskundige

1950
2022-12-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

STRATEEG

(<Gr.), m. (...tegen), veldheer: Montgomery was een groot strateeg.

1947
2022-12-04
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Strateeg

(Gr. : stratègos = veldheer), aanvoerder van een leger of afdeling. Te Athene bestond vanaf 500 v. Chr. een jaarlijks gekozen college van 10 strategen, dat gezamenlijk het bevel voerde in de oorlog; later fungeerde één van hen als opperbevelhebber. Het college had het bevel over leger en vloot, deed voorstellen bij het v...

Lees verder
1937
2022-12-04
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

strateeg

m. strategen (Gr.-Lat. strategus: krijgskundige, veldheer, die uitmunt in de strategie); de strateeg Von Moltke (1870).

1933
2022-12-04
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Strateeg

b/d oude Grieken: veldheer; thans: beoefenaar der krijgswetenschap of strategie.

1930
2022-12-04
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

strateeg

('te:ch) m. (...tegen) [Fr. < Gr. stratègos] krijgskundige,legeraanvoerder.

1916
2022-12-04
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Strateeg

Strateeg - (Grieksch, legeraanvoerder), in de meeste oud-Grieksche staten titel der militaire, in enkele, zooals in Argos en LampsacuS, der politieke hoofdambtenaren. Het meest bekend is het college der Atheensche strategen, dat uit 10 leden bestond, met het Strategion als ambtslokaal.

1914
2022-12-04
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

strateeg

strateeg, - m., veldheer; krijgskundige.

1908
2022-12-04
Vivat

Schrijver op Ensie

Strateeg

(grieksch, legeraanvoerder) in de meeste oudgrieksche staten titel der militaire, in enkele zooals in Argos en Lampsacus der politieke hoofdambtenaren. Het meest bekend is het collegie der atheensche strategen, dat uit 10 leden bestond, met het Strategion als ambtslokaal. S. wordt thans gebezigd voor krijgskundige; straleglsdg op de krijgsku...

Lees verder
1908
2022-12-04
Zuiveraar

De kleine Zuiveraar

Strateeg

veldheer.

1906
2022-12-04
wink

Wink's vreemde woordenboek

Strateeg

krijgskundige.

1898
2022-12-04
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Strateeg

Strateeg - m. (...tegen), krijgskundige.