2020-02-27

STERFHUISCONSTRUCTIE

Een sterfhuisconstructie is een juridische techniek welke de nog renderende activiteiten van een onderneming in moeilijkheden afscheidt en onderbrengt in een nieuwe- daartoe opgerichte vennootschap, waarna de lege vennootschapsschelp gaat sterven(faillissement ). De naam werd voor het eerst gebruikt door de vooraanstaande professor W.J. Slagter . De techniek van de sterfhuisconstructie is het omgekeerde van een klassieke sanering, nu de onderneming of groep niet de zieke delen maar wel de gezo...

2020-02-27

Sterfhuisconstructie

Een sterfhuisconstructie is een juridische splitsing van een onderneming in een winstgevend en verliesgevend onderdeel.

2020-02-27

Sterfhuisconstructie

Sterfhuisconstructie - splitsing van een noodlijdende onderneming in een verliesgevend deel (het sterfhuis) en een winstgevend deel. Sinds het begin van de jaren tachtig. Sterfhuisconstructies worden doorgaans toegepast door bedrijven die met lastige schuldeisers zitten. Er wordt een nieuwe besloten vennootschap opgericht. De goedlopende onderdelen en de bezittingen van de oude bv worden overgebracht naar de nieuwe, terwijl de slechtlopende zaken en de schulden achterblijven in de oude bv. Thesa...

2020-02-27

Sterfhuisconstructie

Een sterfhuisconstructie is een vorm van herstructurering waarbij de relatief nog gezonde en levensvatbare onderdelen van het bedrijf, al dan niet in een daartoe nieuw opgerichte holding, worden afgesplitst of verzelfstandigd. De bedrijfsonderdelen die niet meer te redden zijn blijven in de oorspronkelijke onderneming (de holding), die dan het sterfhuis wordt genoemd, achter.

2020-02-27

Sterfhuisconstructie

Vennootschapsrechtelijke constructie/figuur, waarbij uit een concern de levensvatbare ondernemingen worden verwijderd en opgenomen in een nieuwe holding. De verliesgevende en vaak reeds onder schulden bedolven ondernemingen blijven in het concern, dat als ‘sterfhuis’ dient, achter. Het wordt dan de taak van de curator(en) te proberen die ondernemingen uit het sterfhuis aan derden te verkopen. De nieuwe holding, dus die met de levensvatbare onderdelen, neemt in beginsel afstand van de rechten...

2020-02-27

sterfhuisconstructie

sterfhuisconstructie - Reorganisatie van een bedrijf dat in grote financiële moeilijkheden verkeert en vrijwel failliet is. De bedoeling van de constructie is om waardevolle delen van het bedrijf af te splitsen, te verkopen of eventueel zelfstandig te laten doordraaien en in elk geval buiten een mogelijk faillissement te houden.

2020-02-27

Sterfhuisconstructie

Sterfhuisconstructie - splitsing van een noodlijdende onderneming in een verlieslatend deel (sterfhuis) en een winstgevend deel.

2020-02-27

sterfhuisconstructie

sterfhuisconstructie - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch) (bedrijfskunde) splitsing van een groot, in moeilijkheden verkerend concern in een deel met winstgevende en een deel met verliesgevende bedrijven (het sterfhuis), om deze laatste te liquideren bij de sterfhuisconstructie worden andere partijen met de schulden opgezadeld Woordherkomst samenstelling van sterfhuis en constructie