Wat is de betekenis van steendruk?

2023-06-02
Woordenboek van eigentijds Nederlands

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

steendruk

Het begrip steendruk heeft 2 verschillende betekenissen: 1) steendruktechniek. grafische techniek, waarbij men op een poreuze kalkstenen plaat tekent met vette kleurstof die indringt en waterafstotend werkt wanneer men de steen vervolgens nat maakt, zodat deze bij het inrollen met vette drukinkt slechts inkt aanneemt op de vette, droge delen...

Lees verder

Direct toegang tot alle 18 resultaten over steendruk?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-02
ABC van de kunst

Douwe Brongers & Désirée Raemaekers (2004)

Steendruk

Ook: lithografie.

2023-06-02
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

steendruk

zie: lithografie.

2023-06-02
Reclame woordenboek

Frans van Lier (1987)

Steendruk

Zie Chromolithografie.

2023-06-02
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Steendruk

of lithografie, een vlakdrukprocédé. Men brengt op een gladgeslepen, kalkhoudende steen een tekening over met behulp van vet krijt (tusche) en verdund salpeterzuur. Alleen de getekende lijnen nemen dan de drukinkt op en geven deze bij het drukken aan het papier af; zie ook offsetdruk.

Lees verder
2023-06-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

STEENDRUK

m. (-ken), 1. kunst om van steen te drukken, lithografie; 2. van steen gedrukte plaat, lithografie.

Lees verder
2023-06-02
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Steendruk

(Lithografie), door A. Senefelder in 1798 uitgevonden vlakdrukprocédé, waarbij een Lithografische steen, een kalksteensoort, als drukplaat gebruikt wordt. De tekening wordt met pen of krijt aangebracht, vervolgens geëtst met een mengsel van salpeterzuur en gom, zodat alleen het betekende gedeelte vet (drukinkt) kan opnemen. De mo...

Lees verder
2023-06-02
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

steendruk

m.; lithographie: is dat steendruk of zetwerk?

2023-06-02
Woordenboek voor praktische kennis

Dr. L.M. Metz (1937)

Steendruk

Een wijze van vermenigvuldiging van teekeningen, welke Senefelder te Praag in 1798 uitvond. Reeds van ouds graveerde men op metalen platen, hoe moeilijk dat ook ging, door de hardheid van het metaal. Daarom graveerde Senefelder op steen. Volgens zijn werkwijze werd de steen bedekt met een laag verf, welke hij met de graveernaald bewerkte. Hierdoor...

Lees verder
2023-06-02
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Steendruk

lithografie, drukprocédé, waarbij de afdrukken verkregen worden v/e steen v. kalkachtige formatie, waarop de tekst, teekening, enz., door graveeren wordt aangebracht, o/h einde der 18e eeuw uitgevonden door Alois Senefelder. De steen wordt hiertoe op speciale wijze geprepareerd, zoo dat alleen de gravure of langs anderen weg o/d steen...

Lees verder
2023-06-02
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Steendruk

Een door →Senefelder gevonden drukmethode, die berust op het principe, dat vet en water elkander wederkeerig afstooten (→Vlakdruk). Hiervoor worden poreuze kalksteenen platen van 5 tot 8 cm dikte gebruikt, uit Solnhofen in Beieren vooral. De steen wordt vlak geslepen en gepolijst wanneer er met de pen, gegreind (door slijpen met fijn zand...

Lees verder
2023-06-02
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Steendruk

('ste:n) m. (-ken) 1. Eig. kunst om op steen te drukken. 2. Metn. wat op steen gedrukt is : is dat steen- of vetdruk? Syn. litografie.

Lees verder
2023-06-02
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Steendruk

(of lithographie) noemt men de kunst, om een tekening zodanig op stenen platen over te brengen, dat zij in kleuren kan worden afgedrukt. Niet ieder soort steen kan voor dit doel dienen, men heeft er een speciaal soort kalksteen voor nodig. De beste lithographische steen wordt gevonden bij Solenhofen in Beieren. Wil men de tekening met de pen op ste...

Lees verder
2023-06-02
Algemeen  Technisch woordenboek

H.J. van Eyk (1916)

Steendruk

(Lithographie) het maken van afdrukken met behulp van geteekende steenen.

2023-06-02
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Steendruk

Steendruk - (lithografie), een in ’t laatst der 18de eeuw door Alois Senefelder uitgevonden methode om steenen, van kalkachtige formatie, grootendeels uit de groeven van Solenhofen in Beieren komende, als drukplaat te gebruiken, welke methode op het zich wederkeerig afstooten van vet en water berust. De poreuze steen neemt op de plaatsen, waar zij...

Lees verder
2023-06-02
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

steendruk

m. (-ken), 1. methode om stenen van kalkachtige formatie als drukplaat te gebruiken; 2. van steen gedrukte plaat, lithografie.

Lees verder
2023-06-02
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Steendruk

lithographie, de kunst een teekening op steen te vermenigvuldigen door den druk. Men gebruikt daarbij z.g. lithographische steenen (poreuse kalkschiefer van Solnhofen in Beieren). Bij de krijtmanier ontwerpt men de teekening op den steen met lithographisch krijt of inkt, welke uit was, zeep, talk, salpeter en roet bestaat; bij het drukken ne...

Lees verder
2023-06-02
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Steendruk

Steendruk (lithographie) is de uitvinding van Senefelder (zie aldaar), waardoor teekeningen in omtrek en geschaduwde teekeningen in reliéf of door insnijding op steen worden gebragt en door den druk vermenigvuldigd. De daarvoor gebezigde steenen bestaan uit kalk, klei en kiezelzand. De beste, die fijn van korrel en gelijkmatig van kleur zijn, komen...

Lees verder