Synoniemen van spion

    • agent
    • kijkspiegel
    • inlichtingenofficier
2020-01-26

Spion

is in oorlogstijd de persoon, die, heimelijk of onder valsche voorwendsels, in den kring der krijgsverrichtingen van een oorlogvoerende inlichtingen inwint of tracht in te winnen, met het oogmerk die aan de tegenpartij mede te deelen. De op heeterdaad betrapte spion kan niet zonder voorafgaande rechterlijke uitspraak worden gestraft. Die s., die, nadat hij het leger, waartoe hij behoort, weder heeft bereikt, later door den vijand wordt gevat, kan voor zijn vroegere daden van spionnage niet meer...

2020-01-26

Spion

Spion - Volgens het Haagsche Reglement (art. 29) mag een persoon door een oorlogspartij niet als spion beschouwd worden, tenzij hij: a. in het geheim en volgens valsche voorgevens optreedt, b. zulks doet binnen den kring harer krijgsverrichtingen, c. daarbij tracht inlichtingen in te winnen, d. hiermede beoogt die inlichtingen aan haar tegenpartij mede te deelen. Een op heeterdaad betrapte spion mag niet zonder vorm van proces worden gestraft (art. 30 H. R.); heeft een s. na het volvoeren van z...

2020-01-26

spion

spion - m., verspieder, bespieder.

2020-01-26

spion

Het begrip spion heeft 2 verschillende betekenissen: 1) iemand die in opdracht in het geheim informatie verzamelt over datgene waarmee een tegenpartij, concurrent of vijand zich bezighoudt, waarna hij de verzamelde informatie wederrechtelijk doorspeelt aan de opdrachtgever, bv. de inlichtingendienst van een overheid of bedrijf; iemand die spionage pleegt; iemand die spioneert 2) spiegeltje aan de buitenkant van een raam of deur dat de bewoner in staat stelt te zien wie er voor de deur staat of o...

2020-01-26

spion

spion - m. (spionnen), spie, bespieder; verklikker, geheime agent van politie

2020-01-26

Spion

Spion of verspieder noemt men een bezoldigd persoon, die op kondschap uitgaat aangaande de positie, de bewegingen, de toerustingen en de plannen van een vijandelijk leger. Ook wordt hij wel eens uitgezonden om aan den vijand misleidende berigten te brengen. Een op de daad betrapte spion wordt gewoonlijk terstond met den dood gestraft.

2020-01-26

spion

spion - zelfstandig naamwoord uitspraak: spi-on 1. iemand die in opdracht van een ander land in het geheim informatie verzamelt ♢ de Russische spion kopieerde de geheime stukken Zelfstandig naamwoord: spi-on de spion de spionnen het spionnetje Synoniemen agent

2020-01-26

SPION

SPION - m. (-s, -nen), spie, bespieder; verklikker, geheime agent der politie; — (jag.) een hond die kort onder het geweer jaagt, en voor het wild teekent zonder te staan; — kleine spiegel buiten een venster om gemakkelijk op straat te zien. SPIONNETJE, o. (-s).

2020-01-26

spion

spion - Zelfstandignaamwoord 1. (beroep) persoon die vertrouwelijke informatie vergaart in een ander land in opdracht van zijn/haar regering 2. iets dat vertrouwelijke informatie vergaart in opdracht van overheden en bedrijven Je smartphone en computer zijn al oneindig veel betere persoonlijke spionnen dan waarvan de Stasi ooit had durven dromen Zie ook Spion

2019-06-08

spion (persoon)

spion (persoon) - Mensen die andere mensen of situaties in het geheim of stiekem observeren. Meestal verwijst de term naar mensen die dit voor hun beroep doen of er anderszins voor worden beloond. Voorbeelden zijn geheim agenten die bij een regering in dienst zijn om informatie over militaire zaken of andere inlichtingen te verzamelen.

2020-01-02

Fort Spion in Loosdrecht

(Bloklaan), gelegen aan de westoever van de Loenderveense Plas, werd in 1844-'47 gebouwd voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie, op de plaats van de oude batterij De Spion. Het fort, een vierkante redoute met afgeronde hoeken en een bomvrij wachthuis, sloot de weg van Loosdrecht naar Loenen af. In 1880 kreeg het een verbeterde gronddekking, remises en een kruitmagazijn. Aan de overzijde van de Veendijk bevindt zich een kazemat van gewapend beton uit 1933.

2019-07-10

sliegenaar

verrader; politie spion.

2019-07-17

versliegeraar

versliegeraar - m., (argot), verrader, politie-spion.

2019-07-10

verklefster

verklikster (politie spion).

2018-12-06

VERSPIEDER

VERSPIEDER - m. (-s), bespieder, spion ; (mil.) verkenner. VERSPIEDSTER, v. (-s), zij die verspiedt of bespiedt, vrouwelijke spion.

2019-07-11

emissaire

emissaire, - m., afgezant; kondschapper; spion.

2019-07-10

mouchard

mouchard - m. (mouchards), verklikker, spion

2018-12-06

2. SPIE

2. SPIE - m. (-ën), (veroud.) bespieder, spion.

2018-09-27

Mouchard

Mouchard m. (-s), verklikker, spion van de politie.

2018-09-13

Kondschapper

KONDSCHAPPER, m., KONDSCHAPSTER, v. (-s), berichtgever, berichtgeefster; spion.