2019-11-20

Spijkertjeswee

Spijkertjeswee is een woord uit de 20e eeuw, dat gebruikt werd om de smart van een fietser met een lekke band aan te duiden. Wanneer een fietser met zijn fiets over een spijker heen reed en vervolgens een lekke band kreeg, werd het ontstane verdriet aangeduid met ‘spijkertjeswee’. Het belangrijkste onderdeel dat betekenis geeft aan dit woord is ‘wee’. Een ‘wee’ kan meerdere betekenissen hebben, zoals een samentrekking van de baarmoederspier bij bevalling. Maar ook heeft het een meer...

2019-11-20

SPIJKERTJESWEE

SPIJKERTJESWEE - o. het verdriet dat fietsers, automobilisten enz. hebben door het lek worden hunner luchtbanden door spijkertjes op den weg.