Spijkertjeswee betekenis & definitie

Spijkertjeswee is een woord uit de 20e eeuw, dat gebruikt werd om de smart van een fietser met een lekke band aan te duiden. Wanneer een fietser met zijn fiets over een spijker heen reed en vervolgens een lekke band kreeg, werd het ontstane verdriet aangeduid met ‘spijkertjeswee’.

Het belangrijkste onderdeel dat betekenis geeft aan dit woord is ‘wee’. Een ‘wee’ kan meerdere betekenissen hebben, zoals een samentrekking van de baarmoederspier bij bevalling. Maar ook heeft het een meer algemene betekenis, namelijk een uitroep van smart, verdriet of beklag. In het geval van ‘spijkertjeswee’ is de wee een soort innerlijke pijn van ellende, wat zich vervolgens uit in geklaag of gejammer.

Spijkertjeswee is kort gezegd het ellendige gevoel dat je als fietser krijgt wanneer je met een lekke band langs de weg komt te staan.