Wat is de betekenis van speciaal?

2023-09-28
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

speciaal

(19e eeuw, vero.) (restaurants) glas rode wijn. • Speciaal (Een -, (rest.), een glas roode wijn. (Taco H. de Beer en E. Laurillard: Woordenschat, verklaring van woorden en uitdrukkingen. 1899)

2023-09-28
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

speciaal

speciaal - Bijvoeglijk naamwoord 1. op een positieve manier anders dan het andere 2. uitzonderlijk, zich onderscheidend Zijn speciale kleding is ongewoon 3. ongewoon 4. opvallend 5. in het bijzonder Hij deed speciaal zijn best op dat schilderij Wo...

Direct toegang tot alle 18 resultaten over speciaal?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-28
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

speciaal

speciaal - bijvoeglijk naamwoord, bijwoord uitspraak: spe-sjaal 1. nergens anders mee te vergelijken ♢ dat is een speciaal geval 1. speciaal onderwijs [voor kinderen die het gewone onderwijs niet k...

2023-09-28
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Speciaal

bijzonder; vooral

2023-09-28
Lesbotaal Lexicon Lesbiaans : lexicon van de lesbotaal

Hanneke Kunst en Xandra Schutte (1991)

Speciaal

Speciaal - bedekte term voor lesbisch. Er bestaan wat men noemt speciale vriendschappen. (...) Wanneer een vrouw of meisje geen man of verloofde vindt, dan heeft ze toch evengoed behoefte aan liefde en koestering En zoo komt het wel voor dat twee vrouwen of meisjes elkaar troosten op een manier die niet natuurlijk is. (Schelfhout-Van der Meulen, 19...

2023-09-28
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

speciaal

bijzonder: dit dunne schrijfpapier is speciaal voor schrijfmachines vervaardigd. Uitdrukkingen als speciaalzaak of speciaalwaren zijn germanismen en dus geen goed Nederlands.

2023-09-28
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Speciaal

bijzonder, nader bepaald; nauwkeurig; vertrouwd

2023-09-28
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

speciaal

specieel, bijzonder, elk op zich zelf; bepaald, nauwkeurig.

2023-09-28
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

speciaal

bn., bw. (Fr. spécial, Lat. specialis: bijzonder; in ‘t bijzonder); mijn speciale vriend; e. speciale studie; ik ken hem speciaal, (e = ee).

2023-09-28
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

speciaal

bizonder; nauwkeurig.

2023-09-28
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

speciaal

(spesi'a:l) bn. (...ciale) en bw. [Fr. < Lat. specialis] 1.biezonder: een ...ciale vriend; een ...ciale studie van iets maken. 2. in ’t biezonder: iemand bedoelen. 3. afzonderlijk: een ...ciale tak van dienst.

2023-09-28
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

speciaal

[➝Lat. specialis, bijzonder], bn. en bew., 1. bijzonder: een geval; 2. bw., met name: ik bedoel — hem; ik had er — om gevraagd; (in verzwakte opvatting) ik heb daar niet op gelet; er geen (bijzondere) aandacht aan geschonken. speciale bibliotheek, bibliotheek die behoort tot een bedrijf of instelling, en in eerste instantie bedoeld is...

2023-09-28
Vreemde woorden woordenboek

Fokko Bos (1914)

speciaal

speciaal - bijzonder, nader bepaald ; nauwkeurig; vertrouwd.

2023-09-28
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Speciaal

Speciaal - bijzonder, bepaald.

2023-09-28
De kleine Zuiveraar - vreemde woorden woordenboek

G.F. Callenbach (1908)

Speciaal

bijzonder, bijzonderlijk; bepaald.

2023-09-28
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Speciaal

Fr., bijzonder, afzonderlijk, bepaald.

2023-09-28
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

SPECIAAL

SPECIAAL - bn. bw. bijzonder : een speciale vriend; eene speciale studie van iets maken; — afzonderlijk : dat is een speciale tak van dienst.

2023-09-28
Beknopt kunstwoordenboek

I.M. Calisch (1864)

speciaal

speciaal - bn. en bijw. bijzonder, -lijk; afzonderlijk, bepaald