Wat is de betekenis van SLAGORDE?

1952
2022-12-08
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Slagorde

s., slachrige.

1950
2022-12-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Slagorde

v. (-n), opstelling van troepen of schepen om slag te leveren: zich in slagorde scharen of stellen; — wijze van opstelling en groepering der strijdkrachten.

1937
2022-12-08
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

slagorde

v. slagorden (opstelling van troepen of schepen, om slag te leveren): in slagorde stellen; zich in slagorde scharen.

1908
2022-12-08
Vivat

Schrijver op Ensie

Slagorde

de indeeling en groepeering der strijdkrachten voor het gevecht. De troepenindeeling, d. i. de indeeling en verbinding der verschillende wapens met het oog op eene speciale tactische handeling, wisselt af naarmate van het tactische doel, dat men wenscht te bereiken, in tegenstelling met de zoogenaamde „Ordre de bataille”. Deze geeft het...

Lees verder
1898
2022-12-08
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

SLAGORDE

SLAGORDE - v. (-n), (oorl.) de opstelling of de opmarsch der troepen van een bepaalden veldslag, zooals zij volgen uit het doel en de bestaande omstandigheden : zich in slagorde scharen; indeeling en groepeering der strijdkrachten voor het gevecht; troepenindeeling van een legerkorps, eene samengestelde divisie, indien geen bijzonder gewichtige oms...

Lees verder