Wat is de betekenis van Singel - Binnenstad?

1998
2020-11-24
Stadsatlas Amsterdam

Stadskaarten & Straatnamen verklaard

Singel - Binnenstad

Rb. 6-6-1917. Een singel is een water of een weg langs de buitenrand van de stad. In Amsterdam vormde de Singel (de Amsterdammer spreekt van het Singel) in de tweede helft van de vijftiende eeuw de stadsgrens, waarbinnen de muren met poorten werden gebouwd. In die tijd werd die gracht ’t Singel of de Stedegracht genoemd (thans Singel, Kloveniersbur...

Lees verder