Wat is de betekenis van Sedimentatie?

2023-12-09
Begrippenlijst Lenntech

Lenntech (2016)

Sedimentatie

Sedimentatie is het bezinken van vaste deeltjes in een vloeistofsysteem als gevolg van de zwaartekracht.

2023-12-09
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Sedimentatie

[v. Lat. sedimen = bezinksel, van sedere = zakken, zinken] proces van afzetting; proces van bezinking.


Direct alle 10 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-09
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Sedimentatie

afzetting; bezinking

2023-12-09
Encyclopedie van het milieu

Oosthoek (1984)

sedimentatie

afzetting van door water, ijs of wind meegevoerd materiaal, zoals slib, zand en stof (bij de waterzuivering: het opzettelijk doen → bezinken van verontreinigingen in bezinkingstanks). Sedimentatie uit water en wind vindt meestal plaats als de deeltjes door de afnemende wind- of watersnelheid te zwaar worden om meegenomen te worden. Sedimentati...

2023-12-09
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

sedimentatie

(L., sedimen = bezinksel), bezinkingsproces van deeltjes (ongelijk in grootte) in vloeistof. In de geologie datgene wat door stromend water, wind of voortschuivend ijs wordt afgezet.

2023-12-09
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Sedimentatie

afzetting van vaste deeltjes: vorming van aardlagen

2023-12-09
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Sedimentatie

(geol.) Proces, waarbij sedimenten uit het water of de lucht worden afgezet. Bij de s. door water speelt vooral de grootte en het s.g. van het sediment een grote rol. Snel stromend water kan veel grotere en zwaardere delen vervoeren dan langzaam stromend water. Door verschil in stroomsnelheid van het water ontstaat dus een verschil in s. De kleinst...

2023-12-09
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Sedimentatie

v., wijze waarop zich voldoende sedimenten gevormd zijn.

2023-12-09
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Sedimentatie

(geol.) is het → afzetten van zwevende vaste deeltjes in de lucht of in het water. Door verandering van stroomsterkte en windsterkte zal de grootte der gesedimenteerde deeltjes varieeren, waardoor een gelaagdheid der afzettingen kan optreden. → Sleepkracht. Over uitgestrekte gebieden heeft de sedimentatie plaats in nagenoeg horizontale la...

2023-12-09
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Sedimentatie

v., 1. afzetting; wijze waarop sedimenten gevormd zijn; 2. (scheikunde) bezinking; het doen ontstaan van een bezinksel. Bij sedimentatie onderscheidt men bij klastisch materiaal het milieu waarin de afzetting heeft plaatsgevonden (marien, fluviatiel, glaciaal, eolisch). Sedimentatie van organogeen en chemisch materiaal vindt m.n. binnen hun specif...