Wat is de betekenis van schreeuwlelijk?

2024-06-17
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-17
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

schreeuwlelijk

Het begrip schreeuwlelijk heeft 3 verschillende betekenissen: 1) iemand die schreeuwt. iemand die schreeuwt; iemand die staat te schreeuwen. 2) iemand met een grote mond. iemand met een grote mond; iemand die graag het hoogste woord voert. 3) zeer lelijk. heel erg lelijk; zeer lelijk; foeilelijk; oerlelijk. Het woord heeft...

2024-06-17
Scheldwoordenboek

Marc de Coster (2007)

schreeuwlelijk

iemand die een grote mond opzet, vreselijk schreeuwt. Mijn vrouw heeft (nog liever) dat de schreeuwlelijken hier comedietjens speelen, dan dat zij Kees elders mêesleepen, misschien wel in eene dier liefhebberijcomediën,... (E. Bekker, wed. Wolff, Historie van Mejuffrouw Cornelia Wildschut, of de Gevolgen der Opvoeding. 6 dln, 1793-1796)...

2024-06-17
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Schreeuwlelijk

s., skreau-, raes-, balt-, gûl-, gapenbek.

2024-06-17
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Schreeuwlelijk

m. en v. (-en), 1. iem. die lelijk schreeuwt; — een kleine schreeuwlelijk, een klein kind; 2. iem. die misbaar maakt, schreeuwer.

2024-06-17
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

schreeuwlelijk

1 m. en v. schreeuwlelijken (iem., die lelijk schreeuwt b.v. bij het zingen; iem., die hinderlijk luid spreekt; scherts. een klein kind; iem., die misbaar maakt, die heftige grote woorden gebruikt): die schreeuwlelijk v. e. jongen! wat e. schreeuwlelijk v. e. haan! die schreeuwlelijk daar op straat; stop dien schreeuwlelijk in bed; die verachtelijk...

2024-06-17
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

schreeuwlelijk

(schre:w'le:lək) 1. bn. en bw. schreeuwend, uitermate lelijk. 2. m. en v. (-en) schreeuwbek.

2024-06-17
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Schreeuwlelijk

m. (-en), iemand die een grote mond opzet, misbaar maakt, schreeuwer.

Wil je toegang tot alle 9 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-17
Prisma Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)