Wat is de betekenis van schooljuffrouw?

2024-07-17
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

schooljuffrouw

onderwijzeres. vrouw die voor haar beroep les geeft op een lagere school; onderwijzeres. Voorbeelden: Mijn moeder die dat niet helemaal vertrouwde - alleen maar tienen - kreeg, toen ze ongerust bij de schooljuffrouw informeerde wat er toch aan de hand was, als antwoord dat ik eenvoudigweg nooit een fout maakte, een feilen dat ik late...

2024-07-17
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Schooljuffrouw

s., skoaljuffer.

2024-07-17
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-07-17
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Schooljuffrouw

v. (-en), onderwijzeres.

2024-07-17
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

schooljuffrouw

v. schooljuffrouwen (onderwijzeres).

2024-07-17
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Schooljuffrouw

v. (-en), onderwijzeres.

2024-07-17
Prisma Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)