Wat is de betekenis van Schone grond?

2024-06-15
Bodemrichtlijn begrippenlijst

Rijkswaterstaat (2017)

Schone grond

Schone grond is grond en bodem waar geen van de vastgestelde achtergrondwaarden worden overschreden. Artikel 3 van de (ministeriële) 'Regeling Beoordeling reinigbaarheid grond bodemsanering 2006': Als samenstellingswaarden voor schone grond worden aangemerkt de in tabel 1 van bijlage B behorende bij de Regeling bodemkwaliteit opgenomen achtergrondw...