Wat is de betekenis van schelmenroman?

2023-06-03
Literatuur, Geschiedenis en Theorie

J.A. Dautzenberg (2009)

schelmenroman

Ook: picareske (van Spaans ‘picaro’, schelm). Roman over een ‘schelm’, d.w.z. iemand die allerlei streken uithaalt en zich daarbij vaak niet aan de regels van wet en moraal houdt, maar die wel de sympathie van de lezer heeft. Heel vaak zijn schelmenromans vermomde sociale romans en niet zelden zijn het ook satiren. Het genre ontstond in de 16e eeuw...

Lees verder

Direct toegang tot alle 9 resultaten over schelmenroman?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-03
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

schelmenroman

roman waarin de hoofdpersoon iemand is met een ongeregelde, avontuurlijke levenswijze. - picareske roman.

Lees verder
2023-06-03
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Schelmenroman

m. (-s), roman waarin de hoofdpersoon een schelm is (in de zin van iem. van ongeregelde en avontuurlijke levenswijze), picareske roman.

2023-06-03
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Schelmenroman

of picareske roman, behandelt de avonturen van zwervers en landlopers, begon 1554 in Sp. met Lazarillo de Tormes (in heel Eur. vertaald), vond dan navolging in Eng. met Jack Wilton van Nash (1594), daarna ook elders; in Ned.: Den Vermakelijken Avonturier van Heinsius.

2023-06-03
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

schelmenroman

m. schelmenromans (roman, waarin schelmen de hoofdpersonen zijn); zie picaro.

2023-06-03
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Schelmenroman

(Spaansch: novela picaresca). Zoo heeten een groep romans, ontstaan in den tijd der Renaissance, met als hoofdpersoon een bedeljongen (Sp. picaro), later een schelm of avonturier, wiens lotgevallen en streken niet zonder satyrische strekking verhaald worden. De eerste en verreweg de beste is Lazarillo de Tormes (1554) van een onbekenden Spaanschen...

Lees verder
2023-06-03
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

schelmenroman

m. (-s) roman waarin een of meer schelmen de hoofdrol spelen.

2023-06-03
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Schelmenroman

m. (-s), roman waarin de hoofdpersoon een schelm is (in de zin van iemand van ongeregelde en avontuurlijke levenswijze), picareske roman. Een schelmenroman is een in een autobiografische vorm geschreven verhaal, waarin een jongeman zijn wederwaardigheden in dienst van verschillende bazen vertelt en daarbij de min of meer kwaadaardige schelmerijen d...

Lees verder
2023-06-03
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Schelmenroman

Schelmenroman - m. (-s), roman waarin de hoofdpersonen schelmen zijn.

Gerelateerde zoekopdrachten