Wat is de betekenis van Sarcasme?

2021
2021-07-29
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Sarcasme

Sarcasme is een bijtende, soms gemene manier van spot. Sarcasme wordt soms gezien als humor, maar door sommige mensen ook als een persoonlijke aanval. Het woord sarcasme komt van het Griekse 'sarkádzoo', wat 'ergens vlees vanaf scheuren' betekent. Wanneer iemand iets sarcastisch zegt, wordt meestal juist het tegenovergestelde bedoeld. Wanneer ieman...

Lees verder
2018
2021-07-29
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

sarcasme

sarcasme - zelfstandig naamwoord uitspraak: sar-cas-me 1. bittere, bijtende spot ♢ ik stoor me erg aan zijn sarcasme Zelfstandig naamwoord: sar-cas-me het sarcasme

Lees verder
1994
2021-07-29
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Sarcasme

[via VLat. van laatGr. sarkasmos, van sarkazein = tandenknersen, vlees afscheuren, van Gr. sarx, sarkos = vlees] bijtende opmerking, bittere spot.

1993
2021-07-29
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Sarcasme

(sarkasme) bijtende spot

1955
2021-07-29
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Sarcasme

o., bijtende, bittere spot.

1950
2021-07-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Sarcasme

(<Fr.<Gr.-Lat.), o. (-n), bittere, bijtende spot; uiting daarvan.

1949
2021-07-29
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Sarcasme

(Gr., ontvlezing), stijlfiguur, vergelijkbaar met ironie, maar bitterder en bijtender van inhoud en toon.

1948
2021-07-29
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

sarcasme

o. (vleesverscheuring) bijtende, vinnige spot, bitter gezegde.

1933
2021-07-29
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Sarcasme

bijtende spot.

1933
2021-07-29
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Sarcasme

(Gr., = ontvleezing), een stijlfiguur, in wezen identiek met de ➝ ironie, maar bitter en bijtend van inhoud en toon. Veelvuldig bij Multatuli en Van Deyssel.

1926
2021-07-29
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Sarcasme

is de bittere hoon of de bijtende spot, waarmede een zwakke, verslagene en overwonnene, die de nederlaag leed, zich nog even met een gebaar als van een overwinnaar op zijn tegenstander wreekt. Zoo schreef Pilatus boven het kruis in bijtend sarcasme: „Jezus, de Nazaréner, de Koning der Joden”, niet, zooals gemeenlijk placht te ges...

Lees verder
1925
2021-07-29
Wijsgeerige kunsttermen

Dr. C.J. Wijnaendts Francken

sarcasme

(Gr. , ontvleezen). Bittere en boosaardige spot en hoon, gewoonlijk als uitdrukking van ondergane smart doordat men in zijn dierbaarste gevoelens gekwetst werd en op pijnlijke wijze de wanverhouding ondervond tusschen ideaal en werkelijkheid.

1898
2021-07-29
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Sarcasme

Sarcasme - o. (-n), bijtende spot, bittere hoon.

1864
2021-07-29
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

sarcasme

sarcasme - v. (sarcasmen), honende spot, bittere uitval