Wat is de betekenis van samengesteld staafdiagram?

2016
2020-11-26
Cijfers spreken

Cijfers spreken

samengesteld staafdiagram

Staafdiagram (of histogram/stapeldiagram) waarin voor elke meetwaarde van de ene variabele de verdeling van de andere variabele in staven is weergegeven.