Wat is de betekenis van samengesteld staafdiagram?

2023-06-04
Cijfers spreken

Joep Brinkman & Hilbrand Oldenhuis (2016)

samengesteld staafdiagram

Staafdiagram (of histogram/stapeldiagram) waarin voor elke meetwaarde van de ene variabele de verdeling van de andere variabele in staven is weergegeven.