Wat is de betekenis van Samengesteld werkwoord?

2017
2021-12-05
Taaladvies

Alles over taal

Samengesteld werkwoord

Wat de vorming van werkwoorden betreft, is er een onderscheid te maken tussen niet-samengestelde (of: enkelvoudige) werkwoorden, zoals werken, zien, komen, en samengestelde werkwoorden. Deze laatste categorie valt weer uiteen in scheidbaar samengestelde werkwoorden, bijvoorbeeld sámenwerken, áfzien, tússenkomen, pláátsvinden, en niet-scheidbaar sam...

Lees verder
2000
2021-12-05
taaluniversum

Taalunieversum 'taaladvies' termenlijst

Samengesteld werkwoord

Wat de vorming van werkwoorden betreft, is er een onderscheid te maken tussen niet-samengestelde (of: enkelvoudige) werkwoorden, zoals werken, zien, komen, en samengestelde werkwoorden. Deze laatste categorie valt weer uiteen in scheidbaar samengestelde werkwoorden, bijv. sámenwerken, áfzien, tússenkomen, pláátsvi...

Lees verder