Wat is de betekenis van SACRAMENTSHUISJE?

2023-03-28
Nieuwe Groninger Encyclopedie

P. Brood, A.H. Huussen en J. van der Kooi (1999)

Sacramentshuisje

zie Sacramentsnis.

2023-03-28
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

sacramentshuisje

sacramentshuisje - Vrijstaand bouwsel of in de muur uitgespaarde kast in de nabijheid van het altaar voor het bewaren van de eucharistie. Kunnen ook bovenop altaarstukken worden geplaatst.

2023-03-28
Kerkelijk woordenboek

Professor mag. dr. J.B. Kors o.p. (1967)

Sacramentshuisje

of Sacramentstoren, vroeger gebruikelijk als vrijstaande of in den muur ingebouwde kast, waarin het → Heilig Sacrament des Altaars bewaard werd. Zie ook Eucharistische duif en Sacramentsaltaar.

2023-03-28
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

SACRAMENTSHUISJE

Klein, soms versierd nisje of muurkastje, meestal aan de noordkant van het koor der middeleeuwse kerk, waar het sacrament (hostie, ouwel) bewaard werd in een pixis. Nog te Anjum, Bergum, Rinsumageest. Misschien ook bergplaats voor papieren van waarde. In latere M.E. vervangen door tabernakel op het altaar.

Lees verder
2023-03-28
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

SACRAMENTSHUISJE

zie Reservatie.

2023-03-28
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Sacramentshuisje

o. (-s), vrijstaande of in de muur uitgespaarde kast waarin de geconsacreerde hosties bewaard worden.

2023-03-28
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Sacramentshuisje

of sacramentstoren, een uitbouw tegen de wand naast of achter het hoofdaltaar, meestal aan de Evangeliezijde, bestaande uit een kast voor de bewaring van het H. Sacrament, gewoonlijk voorzien van een torenvormig dak. Een S. vindt men in Ned. nog te Meersen, in België in de St. Pietersen St. Jacobskerk te Leuven. Bijzonder kunstzinnig is het S....

Lees verder
2023-03-28
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Sacramentshuisje

Een tegen den wand naast of achter het hoofdaltaar (meestal aan Evangeliezijde) geplaatst gebouwtje, bestaand uit een kast, bestemd ter bewaring van het Allerh. Sacrament, gewoonlijk voorzien van een torenvormig dak. Het ontwikkelde zich uit het Wandtabernakel, vnl. in Zuid-Duitschland en Oostenrijk en in de Z. Nederlanden. De oudste s. dagteekene...

Lees verder
2023-03-28
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Sacramentshuisje

Dit is een kerkmeubel, dat behoort tot den Roomsch-Catholieken eeredienst, en dat dient om daarin de H. Eucharistie te bewaren. Oorspronkelijk hadden de Sacramentshuisjes den vorm van architectonisch versierde wandkasten; later, en wel sedert de XVe eeuw, werden het vrijstaande meubels van monumentalen vorm in de gedaante van een prachttorentje of...

Lees verder
2023-03-28
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Sacramentshuisje

o. (-s), vrijstaande of in de muur uitgespaarde kast waarin de geconsacreerde hosties bewaard worden.

2023-03-28
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Sacramentshuisje

Sacramentshuisje - o. (-s), (R.-K.) vrijstaande of in den muur uitgespaarde kast waarin de geconsacreerde hosties bewaard worden.