2019-07-17

Psychologie

Psychologie is een wetenschap waarbij het gedrag en de geest bestudeerd wordt Psychologie is afkomstig uit het Oud Grieks. ‘Psyche’ betekent ‘geest’, ‘ologie’ betekent ‘gebied van studie.’ De letterlijke betekenis is ‘de studie van de geest.’ Echter, psychologie gaat niet alleen om geestelijke processen, maar ook om gedragingen. Psychologie houdt zich bezig met datgene wat alle mensen gemeenschappelijk hebben, maar kijkt ook naar hoe we ons onderscheiden van elkaar, in...

Lees verder
2019-07-17

Psychologie

Leer of wetenschap van de ziel, voortgekomen uit de wijsbegeerte, in de loop van de geschiedenis tot een wetenschap uitgegroeid, tijdens welke ontwikkeling diverse veranderde inzichten omtrent haar object zijn ontstaan. Thans deel uitmakend van de sociale wetenschappen. De moderne psychologie begint met Descartes, die de mens als een eenheid van twee substanties zag: de bewuste ziel (res cogitans) of bewust sturingscentrum, en het stoffelijk lichaam (res extensa) begrepen als machine die de prik...

Lees verder
2019-07-17

psychologie

De wetenschap die zich bezighoudt met de geest en alles wat het menselijke gedrag beïnvloedt.

2019-07-17

psychologie

psychologie - De studie van het mentale leven en gedrag, waarbij nu en dan technieken worden gehanteerd die niet vrij kunnen zijn van subjectiviteit, zoals introspectie. De nadruk ligt op de studie van de mens, waarbij dieren eventueel als proefobjecten worden gebruikt voor experimenten die men niet op de mens kan uitvoeren. P. onderscheidt zich verder van de ethologie door de biologische vraagstellingen van deze laatste. Door de moderne ontwikkelingen en door het naar elkaar groeien van de gedr...

Lees verder
2019-07-17

psychologie

De studie van het gedrag van het individu.

2019-07-17

psychologie

psychologie - zelfstandig naamwoord uitspraak: psy-cho-lo-gie 1. wetenschap die de menselijk geest bestudeert ♢ de studie naar stress hoort bij de psychologie Zelfstandig naamwoord: psy-cho-lo-gie de psychologie

Lees verder
2019-07-17

Psychologie

zie Zielkunde.

2019-07-17

Psychologie

Psychologie - v. dat gedeelte der wijsbegeerte hetwelk over den aard en de eigenschappen der : menschelijke ziel handelt.

2019-07-17

Psychologie

Psychologie - (van psyche, ziel) is een term, die het eerst voorkomt bij Melanchthon en door Chr. Wolff (18de eeuw) algemeen verbreid werd. Ps. staat bekend als de wetenschap van het psychische en het psychisch gebeuren, van het bewustzijn en de bewustzijnsverschijnselen, van de subjectiviteit, het kennende, voelende en willende subject. Inderdaad is Ps. de collectieve naam voor een massa zeer uiteenloopende, door verschillende methodes voltrokken onderzoekingen. Nog heden ten dage loopen de mee...

Lees verder
2019-07-17

psychologie

psychologie - De wetenschap van de geest en het gedrag van mens en dier, zowel gezond als ongezond, waarbij men zich concentreert op individuen in relatie tot hun omgeving. Gebruik 'psychiatrie' voor de tak van geneeskunde die zich bezighoudt met het behandelen van mentale, emotionele of gedragsstoornissen.

2019-07-17

psychologie

psychologie - v. gmv. zielkunde, zieleleer