Psychologie betekenis & definitie

Psychologie is een wetenschap waarbij het gedrag en de geest bestudeerd wordt

Psychologie is afkomstig uit het Oud Grieks. ‘Psyche’ betekent ‘geest’, ‘ologie’ betekent ‘gebied van studie.’ De letterlijke betekenis is ‘de studie van de geest.’ Echter, psychologie gaat niet alleen om geestelijke processen, maar ook om gedragingen.

Psychologie houdt zich bezig met datgene wat alle mensen gemeenschappelijk hebben, maar kijkt ook naar hoe we ons onderscheiden van elkaar, in onze overtuigingen, onze persoonlijkheid en onze vaardigheden. Het gaat niet alleen om het begrijpen van een persoon als individu, maar het gaat ook om hoe we ons gedragen binnen een groep, inclusief hoe we elkaar onderling behandelen en hoe we over elkaar denken.

Binnen de psychologie zijn er drie hoofdthema’s; de neuropsychologie, de klinische psychologie en de arbeids-&organisatie psychologie. Neuropsychologie gaat over de functie van het brein. Klinische psychologie houdt zich bezig met afwijkend gedrag dat als ongewenst wordt beschouwd door de patiënt of zijn/haar omgeving. De arbeids-&organisatie psychologie gaat over het afzonderlijk en gemeenschappelijk opereren en presteren van mensen in arbeidssituaties. Er zijn drie belangrijke methoden om onderzoek te doen in de psychologie; beschrijvend onderzoek, correlationeel onderzoek en experimenteel onderzoek.