Wat is de betekenis van Psychiatrisch doorgangshuis?

1972
2021-04-17
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Psychiatrisch doorgangshuis

→ sluisinternaat.