Wat is de betekenis van Portret?

2021
2021-01-20
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Portret

Een portret is een afbeelding van een gezicht. Dit kan een foto zijn, maar ook een tekening, schilderij of een beeldhouwwerk. Een portret richt zich op het gezicht en toont het lichaam dus vaak vanaf de buste, de rest van het lichaam valt weg. Portretten zijn vaak eenvoudig gemaakt, het gezicht wordt zonder veel versieringen afgebeeld. Een portret...

Lees verder
2020
2021-01-20
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

portret

Het begrip portret heeft 3 verschillende betekenissen: 1) afbeelding van gelaat en uiterlijk. afbeelding die men met behulp van de beeldende kunsten of fotografie maakt van een of meer personen om de gelaatstrekken en het uiterlijk vast te leggen op louter werkelijkheidsgetrouwe wijze of met een creatief of artistiek doel, en die doorgaans w...

Lees verder
2018
2021-01-20
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

portret

portret - zelfstandig naamwoord uitspraak: por-tret 1. afbeelding van iemands gezicht ♢ aan de muur hangt een portret van de koningin 2. vervelend of eigenwijs persoon ♢ zijn vrouw is een lastig...

Lees verder
2007
2021-01-20
Scheldwoordenboek

Geschreven door Marc de Coster © 2007

Portret

minachtend voor een persoon, bijvoorbeeld: een lastig portret. Ik hoor, dat hy zulk een raar portret van eene Zuster heeft. (Betje Wolff, Historie van den Heer Willem Leevend, 1784-1785) Een lastig portret, die Greet, echt een dame. (Jan Mens, Mensen zonder geld, 1939) Hij was iedere avond hardstikke dronken, een zeer lastig portret. (H. van Aals...

Lees verder
1990
2021-01-20
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

portret

portret - Voorstellingen van personen; gebruik 'figuren (voorstellingen)' voor voorstellingen van denkbeeldige of mythologische figuren.

1973
2021-01-20
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

portret

[→Fr.], o. (-ten), 1. beeltenis, afbeelding van een persoon, vooral geschilderde afbeeldingen van die aard: zijn — laten maken; een — ten voeten uit, in tegenst. met een buste; een geflatteerd -, dat de gebreken van het model zo weinig mogelijk laat uitkomen; een sprekend —, dat een treffende gelijkenis vertoont; 2. (fig.)...

Lees verder
1950
2021-01-20
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Portret

(<Fr.), o. (-ten), 1. beeltenis, afbeelding van een persoon, waarbij de gelaatstrekken als hoofdzaak beschouwd worden, inz. een geschilderde afbeelding : zijn portret laten maken ; iemands portret tekenen ; —een portret ten voeten uit, in tegenstelling met een buste; — een welgelijkend portret, dat goed gelijkt op het model; —...

Lees verder
1949
2021-01-20
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Portret

(Fr., uit Lat.), beeltenis; (schilderkunst) het menselijk gelaat al of niet met het lichaam als voorwerp van schilderkunst; (letterkunde) beeltenisachtige voorstelling van uiterlijk en innerlijk wezen van een persoon; een kunstvorm die in 17e eeuw in Fr. (La Bruyère’s Caractères) opkwam.

1939
2021-01-20
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Portret

Gelijkende beeltenis: voor mannen, als 'tniet zó leelijk uitvalt als zij vreesden ; voor vrouwen, als 't zo mooi is als zij hoopten.

1898
2021-01-20
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Portret

Portret - o. (-ten), beeltenis, afbeelding van een persoon, waarbij de gelaatstrekken als hoofdzaak beschouwd worden, inz. eene geschilderde afbeelding : zijn portret laten maken, laten vergrooten; iemands portret teekenen; — een portret ten voeten uit, in tegenstelling met eene buste; — een welgelijkend portret, dat goed gelijkt op he...

Lees verder
1870
2021-01-20
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Portret

Portret noemt men de afbeelding van een mensch, hoofdzakelijk van zijn gelaat. Een goed portret moet niet alleen de gelaatstrekken van den geportretteerden persoon getrouw teruggeven, maar ook door de gelaatsuitdrukking zijn karakter aan den dag brengen. Het portrettéren is een eigenaardig genre der schilderkunst, waarin voorheen in Italië vooral T...

Lees verder