2019-11-16

Portret

Een portret is een afbeelding van een gezicht. Dit kan een foto zijn, maar ook een tekening, schilderij of een beeldhouwwerk. Een portret richt zich op het gezicht en toont het lichaam dus vaak vanaf de buste, de rest van het lichaam valt weg. Portretten zijn vaak eenvoudig gemaakt, het gezicht wordt zonder veel versieringen afgebeeld. Een portret kan meerdere personen afbeelden. Zo toont een dubbelportret twee gezichten en staan er op een groepsportret meerdere mensen. Een zelfportret is een p...

2019-11-16

portret

Het begrip portret heeft 14 verschillende betekenissen: 1) indringende en typerende beschrijving van iemands innerlijke drijfveren en emoties 2) een indringende, typerende beschrijving van iemand of iets in woord of bewegend beeld 3) iemand die zich apart gedraagt of door zijn handelen verbaast; een aparte figuur 4) iemand met wie het moeilijk omgaan is; persoon met een moeilijk, lastig gedrag 5) een beschrijving in woord of bewegend beeld van één personage op een typerende, kartakteriserende...

2019-11-16

portret

portret - zelfstandig naamwoord uitspraak: por-tret 1. afbeelding van iemands gezicht ♢ aan de muur hangt een portret van de koningin 2. vervelend of eigenwijs persoon ♢ zijn vrouw is een lastig portret Zelfstandig naamwoord: por-tret het portret de portretten

2019-11-16

Portret

Portret - o. (-ten), beeltenis, afbeelding van een persoon, waarbij de gelaatstrekken als hoofdzaak beschouwd worden, inz. eene geschilderde afbeelding : zijn portret laten maken, laten vergrooten; iemands portret teekenen; — een portret ten voeten uit, in tegenstelling met eene buste; — een welgelijkend portret, dat goed gelijkt op het model; — een geflatteerd of gevleid portret, dat de gebreken van het model zoo weinig mogelijk doet uitkomen; — een sprekend portret, van eene treffende...

2019-11-16

Portret

Portret noemt men de afbeelding van een mensch, hoofdzakelijk van zijn gelaat. Een goed portret moet niet alleen de gelaatstrekken van den geportretteerden persoon getrouw teruggeven, maar ook door de gelaatsuitdrukking zijn karakter aan den dag brengen. Het portrettéren is een eigenaardig genre der schilderkunst, waarin voorheen in Italië vooral Titiaan, in Spanje Velasquez en in de Nederlanden van der Helst, van Dijck en Rembrand hebben uitgemunt.

2019-11-16

portret

portret - Voorstellingen van personen; gebruik 'figuren (voorstellingen)' voor voorstellingen van denkbeeldige of mythologische figuren.

2019-11-16

Portret

Gelijkende beeltenis: voor mannen, als 'tniet zó leelijk uitvalt als zij vreesden ; voor vrouwen, als 't zo mooi is als zij hoopten.