Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

Gepubliceerd op 30-05-2017

portret

betekenis & definitie

Het begrip portret heeft 3 verschillende betekenissen:

1) afbeelding van gelaat en uiterlijk.
afbeelding die men met behulp van de beeldende kunsten of fotografie maakt van een of meer personen om de gelaatstrekken en het uiterlijk vast te leggen op louter werkelijkheidsgetrouwe wijze of met een creatief of artistiek doel, en die doorgaans wordt ingelijst om ergens te hangen of te plaatsen.

2) uitbeelding in woord of bewegend beeld.
beschrijving van iemand of iets in woord of bewegend beeld op een karakteriserende wijze; typerende uitbeelding in woord of bewegend beeld van iemand of iets.

3) een aparte figuur.
iemand die zich apart gedraagt of door zijn handelen verbaast; een aparte figuur.