Synoniemen van Pleegzorgverlof

2019-10-22

Pleegzorgverlof

Pleegzorg- en adoptieverlof is één van de acht (*) soorten verlofregelingen op het gebied van arbeid en zorg. Een werknemer die een kind adopteert of een pleegkind opneemt heeft recht op vier weken aaneengesloten fulltime verlof tegen 100% loondoorbetaling. Het verlof dient te worden opgenomen binnen een periode van 2 weken voor opname tot 16 weken na opname van het kind in het gezin. - Aantal gebruikers 2014: 900. - Vanaf 01-01-2015: de werknemer heeft de mogelijkheid om - in overleg met...

2019-10-22

pleegzorgverlof

wettelijk vastgesteld verlof voor pleegouders; verlof voor de ouders van pleegkinderen