Wat is de betekenis van Phonetische spelling?

1933
2020-11-26
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Phonetische spelling

→ Spelling.