Wat is de betekenis van Periodiek systeem?

2023-12-11
Begrippenlijst Lenntech

Lenntech (2016)

Periodiek systeem

Periodiek systeem is de rangschikking van elementen in volgorde van oplopend aantal atoomnummers, gemaakt door de wetenschapper Mendelejef.

2023-12-11
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

periodiek systeem

periodiek systeem - Een gestandaardiseerde kaart met de chemische elementen, gerangschikt op atoomnummer en verdeeld in horizontale rijen en verticale kolommen, de zogeheten perioden en groepen, waardoor elementen met dezelfde eigenschappen in dezelfde kolom staan.


Direct alle 7 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-11
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Periodiek systeem

Het p.s. werd voor het eerst opgesteld, vrijwel gelijktijdig, door de Russische chemicus MENDELEJEFF (1869) en de Duitser LOTHAR MEYER. Het omvat alle bekende elementen, gerangschikt naar opklimmende atoomgewichten, waarbij door de wijze van rangschikking de elementen met overeenkomende chemische eigenschappen in dezelfde kolom kwamen te staan. Het...

2023-12-11
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Periodiek systeem

rangschikking der scheik. elementen volgens een in 1869 door → Mendelejew en L. Meyer onafh. v. elkaar, bedacht systeem, waarbij atoomgewicht en → valentie de belieerschende factoren vormen. Uit bepaalde gapingen in dit systeem besloot men t/h bestaan v. nog een aantal onbekende elementen, die aan bepaalde eigenschappen moesten beantwoord...

2023-12-11
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

periodiek systeem

(perio'di:k) o. (-e ...temen) Scheik. systeem waarin de elementen volgens hun atoomgewicht zo geordend zijn dat, na een bepaald aantal elementen, zich dezelfde chemische eigenschappen in dezelfde orde weder vertonen : bekend is het van Mendelejev.

2023-12-11
Algemeen Technisch woordenboek

H.J. van Eyk (1916)

Periodiek systeem

Noemt men eene rangschikking der chemische elementen volgens hunne atoomgewichten uitgevonden door de Russische geleerde Mendelejeff.

2023-12-11
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

periodiek systeem

rangschikking van de chemische elementen naar kernlading in groepen en perioden. De eigenschappen van de chemische elementen zijn niet arbitrair, maar hangen af van de elektronenstructuur van het atoom; deze structuur verandert systematisch met het atoomnummer, dat het aantal protonen in de kern en dus de kernlading aangeeft. Daarbij is van belang...